Number of the records: 1  

Inbound marketing a nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie

 1. Title Inbound marketing a nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie
  Author infoPavol Horňák
  Author Horňák Pavol
  Source document Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 681.324 - Počítačové systémy. Počítačové siete
  Keywords komunikácia marketingová * komunikácia elektronická * internet
  AnnotationAutor v príspevku sleduje prechod od marketingovej komunikácie prostredníctvom konvenčných médií, ku komunikácii v prostredí internetu. Zaoberá sa retrospektívou vývoja tohto stavu a vychádzajúc z jeho analýzy predkladá súbor bodov, ktoré budú tento vzťah v budúcnosti dotvárať a stáť v strede záujmu marketingových oddelení. Inboud marketing, outboud marketing - definície.
  DatabaseARTICLES