Number of the records: 1  

Methods of measurement of defined benefit (pension) liabilities according to IAS 19 and their impact on information presented in financial statements

 1. Title Methods of measurement of defined benefit (pension) liabilities according to IAS 19 and their impact on information presented in financial statements
  Author infoLucia Števková
  Author Števková Lucia EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. S. [1-12]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl. Bibliogr.odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 657 - Účtovníctvo
  Keywords dôchodky * dôchodky starobné * účtovanie * štandardy účtovné medzinárodné * plán * IAS 19
  AnnotationZmeny v účtovaní dôchodkov v posledných 40tich rokoch. Historické aspekty účtovania dôchodku (definovanej dávky) a metódy ich merania. Meranie plánov dôchodkov pred rokom 1998. Meranie plánov dôchodkov podľa IAS 19. Príklad.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00602-024, originál dokumentu