Number of the records: 1  

Znalecká činnosť v oblasti finančných služieb a bankovníctva

 1. Title Znalecká činnosť v oblasti finančných služieb a bankovníctva
  Author infoVeronika Littvová
  Author Littvová Veronika EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov I. : zborník statí mladých vedeckých pracovníkov. S. 17-23. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2840-5
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy. - Príspevok je súčasťou riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov č. 160 pod názvom: "Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov".
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.71 - Bankovníctvo. Banky
  Keywords bankovníctvo * banky * služby finančné * výkazy finančné * majetok * hodnota podniku * oceňovanie ekonomické * znalci
  AnnotationEkonomické znalectvo a jednotlivé súčasti finančných služieb za podmienok ustanovených v zákone znalcami pre zadávateľa. Prepojenie medzi finančnými službami a znaleckou činnosťou. Bankové operácie ako súhrn jednotlivých činností, ktoré vykonávajú banky pre právnické a fyzické osoby na základe bankového povolenia. Vykonávanie ekonomickej znaleckej činnosti v Slovenskej republike, Zákon č. 382/2004 Z.z.
  DatabaseARTICLES