Number of the records: 1  

Nové výzvy a prístupy ku kvalite života

 1. Title Nové výzvy a prístupy ku kvalite života
  TranslationNew goals and aproaches to quality of life
  Author infoSilvia Turányiová
  Author Turányiová Silvia
  Source document Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. máj 2010. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.59 - Životná úroveň
  Keywords kvalita života * štýl životný * rast hospodársky * politika hospodárska * politika sociálna * situácia sociálna * úroveň životná
  AnnotationDefinícia a metódy merania kvality života. Objektívne a subjektívne stránky kvality života. Zvyšovanie kvality života súčasnej a budúcej generácie. Komplexný pohľad a nástroje pre meranie kvality života. Primárne sociálno-politické ciele.
  DatabaseARTICLES