Number of the records: 1  

Vplyv globálnej hospodárskej krízy na eurozónu a udržateľnosť sociálneho systému

 1. Title Vplyv globálnej hospodárskej krízy na eurozónu a udržateľnosť sociálneho systému
  TranslationThe Consequences of global economic crisis in the euro area and sustainability of social system
  Author infoMarek Kálovec
  Author Kálovec Marek EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. máj 2010. S. [1-9]. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0
  Issue dataGrafy
  NoteVEGA 1/0440/10. - Článok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA 1/0440/10 "Makroekonomické aspekty globálnej finančnej krízy a svetovej hospodárskej recesie (s dôrazom na Slovensko a eurozónu)".
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.1 - Hospodárska situácia
  Keywords Európska únia * eurozóna * kríza hospodárska * nezamestnanosť * produkt domáci hrubý * dlhy * sadzby úrokové * trh práce * systémy sociálne * rozvoj trvalo udržateľný
  AnnotationVznik a vplyv globálnej hospodárskej krízy na európske ekonomiky. Vývoj nezamestnanosti v krajinách Európskej únie. Fiškálne a monetárne opatrenia. Vplyv hospodárskej krízy na trhy práce v krajinách V4. Zadĺženosť európskych krajín, kumulovanie dlhov a udržateľnosť sociálneho systému.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00755-002, originál dokumentu