Number of the records: 1  

Má společenská odpovědnost firem v České republice budoucnost ?

 1. Title Má společenská odpovědnost firem v České republice budoucnost ?
  Author infoJitka Srpová, Vilém Kunz
  Author Srpová Jitka Vysoká škola ekonomická v Praze
  Co-authors Kunz Vilém
  Source document Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : 20.5.2010 Bratislava. S. 415-419. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageCzech
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  Keywords firmy * zodpovednosť spoločenská * Česko
  AnnotationKorene spoločenskej zodpovednosti v ČR - firma Baťa, tri piliere - ekonomický, sociálny, environmentálny. Návrh na vytvorenie systémových podmienok k posilneniu CSR v Česku.
  DatabaseARTICLES