Number of the records: 1  

Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s programovým rozpočtovaním v praxi obcí a VÚC

 1. Title Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s programovým rozpočtovaním v praxi obcí a VÚC
  Author infoDušan Kozovský
  Author Kozovský Dušan EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. č. 10 (2009), s. 8-15. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523
  Issue dataTab.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  Keywords rozpočtovanie * samospráva * obce * Slovensko * vyššie územné celky
  AnnotationZmeny, ktorými prechádzal rozpočtový proces na úrovni územnej samosprávy v posledných rokoch. Tvorba programového rozpočtu. Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s implementáciou programového rozpočtovania na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01573-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-12