Number of the records: 1  

Aktívne opatrenia na trhu práce po prijatí zákona č. 52/2010 Z.z.

 1. Title Aktívne opatrenia na trhu práce po prijatí zákona č. 52/2010 Z.z.
  Author infoTatiana Mičudová
  Author Mičudová Tatiana
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 3, č. 4 (2010), s. 7-11. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 349.2 - Pracovné právo
  Keywords trh práce * zákony * novelizácia * Slovensko
  AnnotationDňa 11. februára 2010 bol prijatý zákon č. 52/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2010.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-12