Number of the records: 1  

Majetok neurčený na zabezpečenie príjmov v účtovníctve ROPO a obcí

 1. Title Majetok neurčený na zabezpečenie príjmov v účtovníctve ROPO a obcí
  Author infoMarianna Kršeková
  Author Kršeková Marianna EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Č. 7-8 (2010), s. 25-31. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1337-0197
  Issue dataTab.
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657 - Účtovníctvo
  Keywords majetok * organizácie rozpočtové * organizácie príspevkové * obce * štandardy účtovné medzinárodné
  AnnotationMajetok neurčený na zabezpečenie príjmov je upravený v medzinárodnom účtovnom štandarde pre verejný sektor IPSAS 21 Zníženie hodnoty majetku neurčeného na zabezpečenie príjmov (Impairment of Non-Cash Generating Assets).
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00923-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-12