Number of the records: 1  

Aplikácia teórie oceňovania opcií na oceňovanie podnikových dlhopisov

 1. Title Aplikácia teórie oceňovania opcií na oceňovanie podnikových dlhopisov
  Author infoJana Mikócziová
  Author Mikócziová Jana EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. Júl - August (2010). - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711
  Issue dataObr.
  NotePopis urobený: 10.8. 2010. - Názov z titulnej obrazovky. - Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Keywords opcie * dlhopisy * kapitál cudzí * majetok podnikový * hodnota trhová * oceňovanie * analýza ekonomická
  AnnotationNázorné hodnotové aj grafické vyjadrenie nárokov veriteľov v závislosti od trhovej hodnoty podniku, ako aj vyjadrenie uvedených súvislostí pomocou teórie opcií. Na základe toho sú následne na základe poznatkov z teórie oceňovania opcií identifikované niektoré relevantné determinanty hodnoty cudzieho kapitálu. Platnosť získaných poznatkov je dokumentovaná výsledkami vybraných empirických analýz.
  URLhttp://www.derivat.sk/files/2010casopis/Jul_August_2010_Ocen_Podnik_Dlhopisov_Mikocziova.doc
  Public work categoryWorks carried in Internet
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00878-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2010: Júl-August

Number of the records: 1