Number of the records: 1  

Makroekonomické súvislosti konvergencie Českej republiky k eurozóne

 1. Title Makroekonomické súvislosti konvergencie Českej republiky k eurozóne
  Author infoMilada Bartánusová, Marta Petrisková
  Author Bartánusová Milada EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Co-authors Petrisková Marta EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Source document FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [doktorandov] : Bratislava, 10.-11.6.2010. [S. 1-11]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2010. ISBN 978-80-225-3001-9
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Keywords eurozóna * oblasti menové * euro * únie menové * konvergencia * šoky hospodárske * cykly hospodárske * Česko
  AnnotationAnalýza plnenia a pripravenosti Českej republiky k prijatiu eura. Porovnanie súčasnej hodnoty jednotlivých ukazovateľov s ich predpokladom na najbližšie obdobie v zložitom hospodárskom prostredí. Ekonomická vyspelosť k eurozóne, synchronizácia hospodárskych cyklov a možné výkyvy asymetrických šokov sú podnetom pre obavy z rýchleho vstupu Českej republiky do eurozóny.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00986-018, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti379.2 KBz IP adresy EU po prihlásení