Number of the records: 1  

Princípy oceňovania vybraných aktív a pasív banky

 1. Title Princípy oceňovania vybraných aktív a pasív banky
  Author infoMária Schwarzová
  Author Schwarzová Mária EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Source document Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. [S. 1-12]. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-2863-4
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.71 - Bankovníctvo. Banky
  Keywords banky * banky obchodné * aktíva * pasíva * záväzky * majetok finančný * výkazy finančné * výkazníctvo účtovné * položky opravné * štandardy účtovné medzinárodné
  AnnotationPrincípy oceňovania v komerčných bankách podľa požiadaviek medzinárodných účtovných štandardov a medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie. Postupy pri oceňovaní jednotlivých zložiek finančného majetku, ostatného majetku a finančných záväzkov. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES).
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01347-021, originál dokumentu