Number of the records: 1  

Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia

 1. Title Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia
  Author infoFrantišek Škvrnda
  Author Škvrnda František EUBFMVKMV - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  Source documentRiešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : zborník príspevkov z 15. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Žilina, 2. - 3. jún 2010, 3. diel. S. 703-709. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. ISBN 978-80-554-0204-8
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Keywords bezpečnosť * globalizácia * kríza hospodárska
  AnnotationO základných sociálnych determinantoch súčasnej medzinárodnej bezpečnosti. Globálna kríza začiatku 21. storočia a jej medzinárodnobezpečnostné súvislosti a dôsledky. Priame a nepriame bezpečnostné dôsledky globálnej krízy. Možné vojenské bezpečnostné aspekty vývoja krízy. Vplyv vývoja krízy na nevojenskú bezpečnosť v súčasnom svete.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00886-001, kópia plného textu