Number of the records: 1  

Analýza marketingovej komunikačnej politiky so zameraním na podniky služieb SR

 1. Title Analýza marketingovej komunikačnej politiky so zameraním na podniky služieb SR
  Author infoIvana Morovská
  Author Morovská Ivana
  Source document Merkúr 2008 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 27. november 2008. S. 267-273. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2008. ISBN 978-80-225-2770-5
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  DatabaseARTICLES