Number of the records: 1  

Vývoj vzdelanostnej štruktúry a vzdelávania na Slovensku

 1. Title Vývoj vzdelanostnej štruktúry a vzdelávania na Slovensku
  TranslationTrends in educational structure and education in Slovakia
  Author infoBranislav Šprocha
  Author Šprocha Branislav
  Source document Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Roč. 20, č. 1 (2010), s. 3-30. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1210-1095
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords vzdelávanie * vzdelanie odborné * vzdelanie vysokoškolské * vzdelávanie ďalšie * história * Slovensko
  AnnotationZnalosť čítania a písania v populácii Slovenska v medzivojnovom období. Vývoj vzdelanostnej štruktúry po druhej svetovej vojne. Pohľad na niektoré základné rysy vzdelávania pred rokom 1989 - učňovské vzdelávanie, gymnáziá, odborné a stredné odborné školy, dodatočné vzdelávanie, vysoké školy.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-4 + mimor. č.