Number of the records: 1  

Ekonometrické modelovanie vybranej problematiky (Minimálna mzda a jej vplyv na zamestnanosť)

 1. Title Ekonometrické modelovanie vybranej problematiky (Minimálna mzda a jej vplyv na zamestnanosť) : diplomová práca
  Author infoMária Kompauerová, škol. Martin Lukáčik
  Author Kompauerová Mária
  Another authors Lukáčik Martin (Školiteľ (konzultant)) EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Corporation Fakulta hospodárskej informatiky EU . Katedra operačného výskumu a ekonometrie , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava, 2010. - 58 s.
  Document kindpráce diplomové (Mgr.,Ing.)
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  DatabaseZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Call number843836

  File nameSizeTyp prístupu
  Elektronická verzia práce408.1 KBz IP adresy EU po prihlásení

Number of the records: 1