Number of the records: 1  

Nové trendy vo vybraných teóriách kapitálovej štruktúry

 1. Title Nové trendy vo vybraných teóriách kapitálovej štruktúry
  TranslationNew trends of selected theories of capital structure
  Author infoElena Hucová
  Author Hucová Elena EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 7, č. 1 (2010), s. 80-90. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301
  NoteVEGA 1/0872/09. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Príspevok vznikol pri riešení úloh grantového projektu VEGA 1/0872/09 Nové trendy finančného rozhodovania podniku a ich vplyv na rast trhovej hodnoty
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Keywords štruktúra kapitálová * optimalizácia * teórie ekonomické * rozhodovanie finančné * podnik * náklady * dlhy * manažment finančný
  AnnotationZákladné tézy kompromisnej teórie a teórie hierarchického poriadku. Výskumy základných téz kompromisnej teórie a teórie hierarchického poriadku.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01136-006, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-3