Number of the records: 1  

Uplatnenie personálneho lízingu v činnosti podniku

 1. Title Uplatnenie personálneho lízingu v činnosti podniku : diplomová práca
  Author infoMária Sakáčová, škol. Oľga Nachtmannová
  Author Sakáčová Mária
  Another authors Nachtmannová Oľga (Školiteľ (konzultant)) EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Corporation Fakulta podnikového manažmentu EU . Katedra manažmentu , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava, 2010. - 85 s.
  Document kindpráce diplomové (Mgr.,Ing.)
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  DatabaseZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Call number844248
  AvailabilityAutor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny.