Number of the records: 1  

Hospodárska politika v globalizačnom procese pri formovaní znalostnej ekonomiky SR

 1. Title Hospodárska politika v globalizačnom procese pri formovaní znalostnej ekonomiky SR
  Author infoMária Blašková
  Author Blašková Mária EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. S. 19-24. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3066-8
  NoteVEGA 1/0414/09. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords ekonomika vedomostná * globalizácia * veda * výskum * inovácia * výchova * zdroje ľudské * politika hospodárska * Slovensko
  AnnotationNiektoré vybrané otázky či aspekty globalizácie, ktoré sa významne spájajú a ovplyvňujú realitu vývoja slovenskej ekonomiky. Význam znalostí v globalizačnom procese. Piliere znalostnej ekonomiky. Zmena priorít hospodárskej politiky pri formovaní znalostnej ekonomiky. Znalostná ekonomika sa musí dostať do centra pozornosti tvorcov hospodárskej politiky.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01176-007, originál dokumentu

Number of the records: 1