Number of the records: 1  

Multilaterálna marketingová komunikácia v projektoch

 1. Title Multilaterálna marketingová komunikácia v projektoch
  Author infoPeter Filo
  Author Filo Peter EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. S. 217-225. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8
  Issue dataObr., tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.138 - Marketing
  Keywords komunikácia marketingová * projekty * lobizmus * manažment * manažéri * štúdie * investori * dodávatelia
  AnnotationProjekty ako efektívny spôsob na dosahovanie zmeny, ktoré si vyžadujú nové prístupy z pohľadu manažmentu ako aj aplikáciu marketingových postupov a stratégií. Komunikácia s dotknutými (zainteresovanými) osobami. Multilaterálne komunikčné stratégie na podporu projektových manažérov pre úspešnú realizáciu projektov. Lobing - osobitný druh komunikácie v projektoch.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01214-022, originál dokumentu