Number of the records: 1  

Možnosti merania vplyvu univerzity na regionálnu ekonomiku

 1. Title Možnosti merania vplyvu univerzity na regionálnu ekonomiku
  Author infoEva Výrostová, Tomáš Výrost
  Author Výrostová Eva
  Co-authors Výrost Tomáš EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Source documentTeória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach : Košice, 16.-17.10.2008. S. 57-63. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-7097-736-1
  Issue dataObr.
  NoteVEGA 1/4639/07. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  Keywords univerzity * regióny * rozvoj regionálny
  AnnotationEfekty univerzity na región v ktorom pôsobí (krátkodobé a dlhodobé efekty). Možnosti merania vplyvu univerzity na región v ktorom pôsobí.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01456-, kópia plného textu