Number of the records: 1  

Investičné diamanty ako predmet obchodných vzťahov

 1. Title Investičné diamanty ako predmet obchodných vzťahov
  Author infoMária Bocanová
  Author Bocanová Mária EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Source document Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 5-14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9
  Issue dataObr.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.12 - Objekty hospodárenia. Suroviny. Zdroje
  Keywords kovy drahé * investície * investovanie * obchod * certifikácia * certifikáty * ceny * kvalita * farby
  AnnotationDiamanty ako forma investície. Predaj diamantov. Kvalitatívne predpoklady investičných diamantov. Certifikácia diamantov. Diamantové šperky. Obchodovanie s investičnými diamantmi.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01381-002, originál dokumentu