Number of the records: 1  

Dôsledky vstupu SR do menovej únie na proces reálnej konvergencie

 1. Title Dôsledky vstupu SR do menovej únie na proces reálnej konvergencie . 2.1
  Author infoPavol Vincúr
  Author Vincúr Pavol EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. S. 26-30. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8
  Issue dataTab.
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.342 - Vývojové štádiá. Vývojové stupne hospodárstva
  Keywords konvergencia * Slovensko * Európska únia * únie menové * eurozóna * produkt domáci hrubý * hladina cenová * inflácia
  AnnotationVybrané aspekty a dôsledky vstupu SR do menovej únie na hospodársku politiku. Dopad vstupu SR do menovej únie na hospodársku politiku. Kvantifikácia dopadu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01468-014, originál dokumentu