Number of the records: 1  

Vývoj nominálnej konvergencie ako neoddelitelnej súčasti konvergencie reálnej v podmienkach Slovenskej ekonomiky

 1. Title Vývoj nominálnej konvergencie ako neoddelitelnej súčasti konvergencie reálnej v podmienkach Slovenskej ekonomiky . 2.4
  Author infoRoman Chandoga
  Author Chandoga Roman EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. S. 52-59. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8
  Issue dataGraf, tab.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.342 - Vývojové štádiá. Vývojové stupne hospodárstva
  Keywords konvergencia * Slovensko * Európska únia * stabilita cien * politika menová * miera inflácie * kurz menový * financie verejné
  AnnotationKrajiny musia pred svojím vstupom do Európskej únie plniť určitý stupeň konvergencie, t. j. dosahovať nominálne konvergenčné kritériá, označované aj ako Maastrichtské kritériá. Charakteristika a plnenie jednotlivých kritérií.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01468-011, originál dokumentu