Number of the records: 1  

Strategické prístupy k riadeniu produktových inovácií

 1. Title Strategické prístupy k riadeniu produktových inovácií
  Author infoĽubica Knošková
  Author Knošková Ľubica EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Source document Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 79-88. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9
  Issue dataGraf, tab.
  NoteVEGA 1/0668/08. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.5 - Organizácia výroby. Plánovanie výroby. Konštrukcia. Kontrola výroby
  Keywords inovácia * inovácia výrobkov * konkurencieschopnosť * bezpečnosť výrobkov * ergonómia * dizajn * výskum * vývoj * riadenie strategické
  AnnotationInovácia ako základný faktor konkurenčnej schopnosti. Strategické prístupy k riadeniu inovácií. Inovačné stratégie produktov. Zameranie firiem na inováciu úžitkových vlastností propduktov v SR v roku 2009. Faktory úspešnosti inovačných stratégií v SR v roku 2009.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01381-009, originál dokumentu

Number of the records: 1