Number of the records: 1  

Analýza reálnej konvergencie Slovenskej republiky k Európskej únii

 1. Title Analýza reálnej konvergencie Slovenskej republiky k Európskej únii
  Author infoMatej Valach
  Author Valach Matej EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. S. 114-121. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3066-8
  Issue dataTab.
  NoteVEGA 1/0605/0. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.342 - Vývojové štádiá. Vývojové stupne hospodárstva
  Keywords konvergencia * ukazovatele * Slovensko * Európska únia * kvalita života * úroveň životná
  AnnotationZákladné merateľné ukazovatele reálnej konvergencie podľa NBS. Ukazovatele za SR boli porovnávané s ďalšími európskymi krajinami EÚ, krajinami V4 a priemerom EÚ15, EÚ25 a EÚ27.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01176-023, originál dokumentu