Number of the records: 1  

Mikroekonomické modely teórie hier

 1. Title Mikroekonomické modely teórie hier
  Parallel titleMicroeconomics model of game theory
  Author infoNora Mikušová
  Author Mikušová Nora EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. S. 145-151. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8
  Issue dataTab., vzorce
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  Keywords modely ekonomicko-matematické * modelovanie ekonometrické * modely maticové * modely mikroekonomické * modely rovnováhy * funkcie matematické * teória hier
  AnnotationEkonomické situácie a modely maticových hier. Stackelbergova a Cournotova rovnováha oligopolistickej trhovej štruktúry. Viackryteriálne rozhodovania pomocou metód teórie hier. Príklady ekonomických aplikácií teórie hier.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01450-012, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti473.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1