Number of the records: 1  

Súčasný stav a prognóza rozvoja stavebníctva na Slovensku

 1. Title Súčasný stav a prognóza rozvoja stavebníctva na Slovensku
  Author infoD. Lalíková, Peter Staněk
  Author Lalíková D.
  Co-authors Staněk Peter EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source documentEurostav : odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry. Roč. 16, č. 6 (2010), s. 26-29. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o., 2010. ISSN 1335-1249
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categorySeveral publications and documents, which are not in any previous category
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01224-001, kópia plného textu