Number of the records: 1  

O koncepčnom prístupe k obsahu doktorandského štúdia

 1. Title O koncepčnom prístupe k obsahu doktorandského štúdia
  Author infoDaniela Breveníková
  Author Breveníková Daniela EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. S. 18-21. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9
  NotePrezentácia. - Res. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * štúdium doktorandské * jazykoveda
  AnnotationPrezentácia na tému: O koncepčnom prístupe k obsahu doktorandského štúdia.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01438-015, originál dokumentu