Number of the records: 1  

Doktorandské štúdium vo vedomostnej spoločnosti

 1. Title Doktorandské štúdium vo vedomostnej spoločnosti
  Author infoEva Széherová
  Author Széherová Eva EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. S. 25-28. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * štúdium doktorandské * vyučovanie * spoločnosť vedomostná * kvalita
  AnnotationAnalýza a problémy doktorandského štúdia, ktoré tvorí pilier kvalifikačného vzdelávania absolventov vysokých škôl vo vedomostnej spoločnosti z pohľadu školiteľa. Návrh obsahových a strategických opatrení na zvýšenie kvality jeho prípravy.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01438-002, originál dokumentu