Number of the records: 1  

Je možné považovať tacitné znalosti za zdroj konkurenčnej výhody?

 1. Title Je možné považovať tacitné znalosti za zdroj konkurenčnej výhody?
  Parallel titleIs it possible to consoder tacid knowledge as a source of competitive advantage?
  Author infoHana Roháľová-Ilkivová
  Author Roháľová-Ilkivová Hana EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source documentRozvoj tacitních znalostí manažerů: jak vyhledávat, rozvíjet a využívat skryté znalosti a zkušenosti manažerů : sborník s recenzovanými příspěvky, Zlín, 20. května 2010. S. 110-119. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2010. ISBN 978-80-7318-938-9
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords kapitál intelektuálny * vedomosti * schopnosti pracovné * manažment znalostný * pracovníci * manažéri * konkurencieschopnosť
  AnnotationCharakteristika znalostného manažmentu. Intelektuálny kapitál. Znalostný pracovník a znalostný manažment. Explicitné a tacitné znalosti. Konverzia znalostí. Nehmotné strategické aktívum.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01428-001, kópia plného textu