Number of the records: 1  

Moderné tendencie v stratégii Ruskej federácie na medzinárodnom energetickom trhu

 1. Title Moderné tendencie v stratégii Ruskej federácie na medzinárodnom energetickom trhu
  Author infoMaria Glavatskich
  Author Glavatskich Maria EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source document Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov : 10. 6. 2010 Bratislava. S. 77-85. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3034-7
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.56 - Zahraničnoobchodný styk
  Keywords trh energetický * ropa * plyn * vývoz * Rusko
  AnnotationRuská federácia na medzinárodnom energetickom trhu. Energetická stratégia Ruskej federácia na obdobie do roku 2030. Moderné tendencie v exporte ruskej ropy a plynu. Štátna politika Ruskej federácie v oblasti formovania zákonodarnej a normatívnej právnej bázy v rozdelení a využití plynu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01415-008, originál dokumentu

Number of the records: 1