Number of the records: 1  

Implementácia Quality function deployment v procese zavedenia spoločenskej zodpovednosti

 1. Title Implementácia Quality function deployment v procese zavedenia spoločenskej zodpovednosti
  Parallel titleImplementation of Quality function deployment in the process of the social responsibility
  Author infoMatej Hudák, Kristína Budajová
  Author Hudák Matej EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Co-authors Budajová Kristína
  Source document Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. júl 2010 Malá Ida. S. 31-36. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-225-3016-3
  Issue dataObr.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  Keywords zodpovednosť spoločenská * sponzorovanie * etika podnikateľská * podnikanie zodpovedné * zákazníci * produkty * služby * kvalita
  AnnotationZákladné pojmy v oblasti spoločenskej zodpovednosti: podnikateľská etika, firemná filantropia, sponzoring, spoločenská zodpovednosť podnikov. Quality function deployment - metóda a nástroj na transformáciu požiadaviek zákazníka do technických parametrov nového produktu. Výhody používania QFD. Implementácia QFD.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01418-001, kópia plného textu

Number of the records: 1