Number of the records: 1  

Skúsenosti slovenského mimovládneho sektora s prácou s „opinion leaders“ na Ukrajine a v Iraku

 1. Title Skúsenosti slovenského mimovládneho sektora s prácou s „opinion leaders“ na Ukrajine a v Iraku
  Author infoPeter Rusiňák
  Author Rusiňák Peter EUBFMVKMV - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  Source document Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov : 10. 6. 2010 Bratislava. S. 217-223. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3034-7
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 06 - Organizácie. Združenia. Kongresy. Výstavy. Múzeá
  Keywords Ukrajina * univerzity * plán učebný * bezpečnosť * integrácia * Irak * demokratizácia * projekty * organizácie nevládne * Slovensko
  AnnotationAngažovanosť slovenských mimovládnych organizácií v oblasti trasferu integračného a postintegračného know-how krajinám ašpirujúcim o prechod k demokratickému režimu. Autor čerpá zo svojej skúsenosti z pôsobenia v Euroatlantickom centre o.z. akcentujúc význam viacerých projektov, ktorých cieľom bolo odovzdávanie slovenských skúseností „opinion lídrom“ z tranzitívneho procesu SR v krajinách akými sú Ukrajina, Irak alebo štáty juhozápadného Balkánu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01412-017, originál dokumentu

Number of the records: 1