Number of the records: 1  

Goodwill a jeho ohodnocovanie

 1. Title Goodwill a jeho ohodnocovanie
  Author infoDaniela Romanová
  Author Romanová Daniela EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Source document PhD. Meetings and Seminars II : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 26. 3. 2010. S. 39-45. - Košice, 2010. ISBN 978-80-225-3081-1
  Issue dataVzorce
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.1/.2 - Účtovné systémy. Účtovné metódy
  Keywords goodwill * hodnota * oceňovanie * majetok * imanie * zisk * výnosy
  AnnotationGoodwill ako nehmotná zložka podnikania. Metódy ohodnocovania goodwillu. Ohodnocovanie podľa vzťahu k hmotnému majetku. Stanovenie hodnoty pri uplatnení odpisovej sadzby goodwillu. Stanovenie hodnoty na zásade nadzisku. Ďalšie metódy ohodnocovania goodwillu.
  URL http://vyskum.euke.sk/pms/2010/pdf/romanova.pdf
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01150-004, originál dokumentu