Number of the records: 1  

Diferenciácia ponuky na trhu

 1. Title Diferenciácia ponuky na trhu
  Parallel titleDifference of the offer on the market
  Author infoViera Čihovská
  Author Čihovská Viera EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 92-97. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  Issue dataSch.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.132 - Ponuka
  Keywords ponuka * hodnota pridaná * kvalita * produkty * služby * ceny * imidž * personál * spotrebitelia * zákazníci * konkurencia
  AnnotationÚčinná diferenciácia ponuky pomáha zvyšovať konkurenčnú výhodu spoločnosti na cieľovom trhu. Zákazník prijme takú ponuku, ktorá mu prinesie väčšiu pridanú hodnotu, než ponúka konkurencia. Zvýšiť túto hodnotu umožňuje vhodná diferenciácia produktu, služby, personálu a imidžu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-005, originál dokumentu

Number of the records: 1