Number of the records: 1  

Simulačná metóda Monte Carlo

 1. Title Simulačná metóda Monte Carlo
  Author infoMiroslav Lukáč
  Author Lukáč Miroslav EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Source document PhD. Meetings and Seminars II : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 26. 3. 2010. S. 5-13. - Košice, 2010. ISBN 978-80-225-3081-1
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Keywords podnik * procesy rozhodovacie * metóda Monte Carlo
  AnnotationVyužitie simulačnej metódy Monte Carlo pre potreby skvalitnenia rozhodovacích procesov v podniku. Výhody a nevýhody metódy. Monte Carlo dokáže nielen vypočítať možné hodnoty výstupnej premennej, ale aj určiť pravdepodobnosť, s akou daná hodnota môže nastať.
  URL http://vyskum.euke.sk/pms/2010/pdf/lukac.pdf
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01150-002, originál dokumentu

Number of the records: 1