Number of the records: 1  

Nová stratégia európskej únie a jej nástroje

 1. Title Nová stratégia európskej únie a jej nástroje
  Parallel titleNew strategy of EU and its tools
  Author infoBarbora Kovaříková
  Author Kovaříková Barbora EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 317-322. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  Issue dataObr.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Keywords Európska únia * stratégia hospodárska * stratégia inovačná * nástroje riadenia * makroekonomika * rozvoj trvalo udržateľný * spoločnosť vedomostná * spolupráca medzinárodná
  AnnotationSpoločný základný dokument ekonomického rozvoja EU v horizonte roku 2020 a ciele Lisabonskej stratégie, ktoré obsahujú súvislosti s ekonomickou krízou. Nová stratégia EU a nástroje na ich dosiahnutie. Nové rozvojové výzvy v EU založené na inováciách.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-085, originál dokumentu