Number of the records: 1  

Integračné procesy v rozvojových krajinách so zameraním na Latinskú Ameriku

 1. Title Integračné procesy v rozvojových krajinách so zameraním na Latinskú Ameriku
  Parallel titleThe processes of integration in developing countries with focus on Latin America
  Author infoBoris Baumgartner
  Author Baumgartner Boris EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 33-38. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.9 - Medzinárodné hospodárske vzťahy. Svetové hospodárstvo
  Keywords integrácia ekonomická medzinárodná * krajiny rozvojové * Latinská Amerika * Brazília
  AnnotationStručná charakterizácia medzinárodnej ekonomickej integrácie v rozvojových krajinách a zachytenie jej problematiky v Latinskej Amerike cez rozpracovanie integračných zoskupení tohto regiónu a posúdenie jednotlivých zoskupení podľa dôležitosti pre svetové hospodárstvo.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-041, originál dokumentu

Number of the records: 1