Number of the records: 1  

Kontroling v hotelovom podniku

 1. Title Kontroling v hotelovom podniku
  Parallel titleControlling in a hotel business
  Author infoMária Pachingerová
  Author Pachingerová Mária EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 491-496. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný * podnik ruchu cestovného * hotely * zariadenia rekreačné * kapacita ubytovacia * stravovanie spoločné * metódy riadenia * kontroling * kontroling finančný * kontroling strategický
  AnnotationKontroling ako systém riadenia podniku. Špecifická forma práce s informáciami a riadenie podniku prostredníctvom informácií o reálnych procesoch. Kontroling podnikových kalkulácií v podnikoch cestovného ruchu. Metódy hodnotenia a analýza ukazovateľov odporúčania pre manažment.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-097, originál dokumentu