Number of the records: 1  

Prognózovanie, predvídanie, forecasting, foresight

 1. Title Prognózovanie, predvídanie, forecasting, foresight
  Parallel titlePrognostication, prediction, forecasting, foresight
  Author infoMilan Oreský
  Author Oreský Milan EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 485-490. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  Issue dataObr.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001 - Veda. Prognózy vedy. Metodológia. Terminológia
  Keywords prognózy * prognózovanie * predvídanie * predaj * plánovanie * trh * výskum
  AnnotationTerminologické otázky a charakteristika pojmov prognóza, prognózovanie, foresight. Prepojenie predaja s ostatnými prvkami hodnototvorného reťazca – predvídanie predaja. Metodický rámec a časový postup tvorby štvrťročných predpovedí predaja.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-030, originál dokumentu