Number of the records: 1  

Komparatívna analýza rozvoja hotelových reťazcov s vybranými krajinami

 1. Title Komparatívna analýza rozvoja hotelových reťazcov s vybranými krajinami
  Parallel titleComparative analysis of the development of hotel chains in selected countries
  Author infoAnna Sirotková
  Author Veszprémi Sirotková Anna EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 564-568. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  Issue dataGraf, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords Slovensko * ruch cestovný * politika ruchu cestovného * hotelierstvo * hotely * reťazce distribučné * franchising * výskum * analýza komparatívna
  AnnotationVýsledky výskumu, ktorý sa zaoberal komparáciou Slovenska s vybranými krajinami v oblasti začlenenia hotelov do hotelových reťazcov. Štruktúra hotelov z hľadiska triedy. Hotelové reťazce a centrá distribučných systémov.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-101, originál dokumentu