Number of the records: 1  

Vplyv hospodárskej krízy na spoločenskú zodpovednosť firem

 1. Title Vplyv hospodárskej krízy na spoločenskú zodpovednosť firem
  Parallel titleEffects of the economic crisis on the corporate social responsibility
  Author infoSimona Škorvagová
  Author Škorvagová Simona EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 592-596. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords kríza hospodárska * stratégia podnikateľská * podnikanie obchodné * rozhodovanie strategické * prostredie podnikateľské * podnikanie zodpovedné * zodpovednosť spoločenská * etika podnikateľská
  AnnotationPrežitie firiem v čase hospodárskej krízy a ich schopnosť adaptovať sa meniacim podmienkam na svetovom trhu. Spoločenská zodpovednosť ako jeden zo základných princípov podnikania. Rôzne pohľady na zodpovednosť v podnikaní.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-106, originál dokumentu

Number of the records: 1