Number of the records: 1  

Výhody systémov manažérstva bezpečnosti potravín pre podnikateľské subjekty

 1. Title Výhody systémov manažérstva bezpečnosti potravín pre podnikateľské subjekty
  Parallel titleAdvantages of food safety management systems for enterprises
  Author infoNatália Kováčová
  Author Kováčová Natália EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 311-316. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.43 - Poľnohospodárstvo ako hospodárske odvetvie
  Keywords bezpečnosť potravinová * systém riadenia kvality * normy * normy ISO
  AnnotationV súčasnom období globalizácie môžeme sledovať zvýšený záujem zo strany podnikateľskej sféry a štátu o zabezpečovanie kvality, bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa. Príspevok pojednáva o výhodách systémov manažérstva bezpečnosti potravín podľa vybraných noriem, prostredníctvom ktorých môžu podnikateľské subjekty zvyšovať svoju konkurencieschopnosť a získať stabilnú pozíciu na trhu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-064, originál dokumentu