Number of the records: 1  

Rate of bank concentration in V4 countries

 1. Title Rate of bank concentration in V4 countries
  TranslationMiera bankovej koncentrácie v krajinách V4
  Author infoDaniela Romanová, Mária Girgošková
  Author Romanová Daniela EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Co-authors Girgošková Mária EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Source document Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. Roč. 3, č. 1 (2010), s. 70-78. - Košice : PHF EU Košice, 2010. ISSN 1337-6020
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  Keywords koncentrácia * koncentrácia kapitálu * banky * Slovensko * Poľsko * Maďarsko * Česko * porovnanie medzinárodné
  AnnotationPorovnanie koncentrácie bankového sektora v krajinách V4 (Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko). Krajiny V4 majú podobné geografické a predovšetkým obchodné a hospodárske záujmy. Ich spolupráca sa značne prehĺbila vstupom do Európskej únie. Vo všetkých krajinách V4 je bankový sektor veľmi dobre rozvinutý a dynamický a jeho vplyv na rast hospodárstva krajiny je silný. Pre posúdenie koncentrácie trhu možno použiť viacero ukazovateľov. Na výpočet a posúdenie koncentrácie bankového sektora vo V4 bol použitý Herfindahl-Hirschmanov indikátor (HHI), ktorý je jedným z najčastejšie používaných ukazovateľov koncentrácie trhu. Na základe jeho hodnoty sa dá určiť, či toto odvetvie je vysoko, stredne alebo nízko koncentrované. Bankový sektor má v každej ekonomike kľúčovú pozíciu a je nutné sledovať jeho hlavné ukazovatele, ktoré môžu mať rozhodujúci vplyv na jeho budúce postavenie na trhu.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01274-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-2

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti405.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1