Number of the records: 1  

K niektorým otázkam verejno-súkromných partnerstiev

 1. Title K niektorým otázkam verejno-súkromných partnerstiev
  Parallel titleDiscourse on public-privete partnerships
  Author infoJán Mišura
  Author Mišura Ján EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 448-457. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords partnerstvo verejno-súkromné * teória a prax * Slovensko * projekty * Európska únia * kríza hospodárska * kríza finančná
  AnnotationPríspevok zhrňuje riziká PPP projektov v Slovenskej republike z pohľadu racionálnej voľby, rozhodovacej praxe Európskeho súdneho dvora a krízových stavov v hospodárstve. Použitá metodológia preto odráža stanovený cieľ a spočíva predovšetkým v logických, induktívno-deduktívnych metódach a analýze obsahu judikatúry ESD.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-069, originál dokumentu