Number of the records: 1  

Claimový potenciál v medzinárodnom obchode s investičnými tovarmi a investičnými celkami

 1. Title Claimový potenciál v medzinárodnom obchode s investičnými tovarmi a investičnými celkami
  Parallel titleClaim potential for international trade in capital goods and investment units
  Author infoTerézia Pullmanová, Valéria Svobodová
  Author Pullmanová Terézia EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Co-authors Svobodová Valéria EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 527-532. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 347.7 - Obchodné právo
  Keywords vzťahy dodávateľsko-odberateľské * zmluvy obchodné * reklamácie * riadenie
  AnnotationAnalýza potenciálu claimového manažmentu v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v obchode, ktorý je realizovaný na základe neúplných zmlúv. Teoretické východiská typológie obchodných zmlúv. Neúplná zmluva – spúšťač claimových nárokov.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-072, originál dokumentu

Number of the records: 1