Number of the records: 1  

Budúcnosť komanditnej spoločnosti

 1. Title Budúcnosť komanditnej spoločnosti
  Parallel titleThe future of limited partnership
  Author infoLenka Vačoková
  Author Vačoková Lenka EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 635-639. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 347.7 - Obchodné právo
  Keywords spoločnosti komanditné * úpravy právne * Česko * Slovensko
  AnnotationPríspevok sa venuje právnej úprave komanditnej spoločnosti u nás v porovnaní s právnou úpravou tejto spoločnosti v Českej republike. Následne analyzuje komanditnú spoločnosť podľa osnovy zákona o obchodných korporáciách v Českej republike, čím sa snaží predvídať budúcnosť tejto spoločnosti na Slovensku.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-075, originál dokumentu