Number of the records: 1  

Systémy riadenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a ich aplikácia na PHF EU

 1. Title Systémy riadenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a ich aplikácia na PHF EU
  Author infoErika Liptáková, Pavol Andrejovský
  Author Liptáková Erika EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Co-authors Andrejovský Pavol EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Source document Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. S. 139-148. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords riadenie kvality * systémy riadenia * normy ISO * normy kvality * audit interný * vzdelávanie vysokoškolské * univerzity * školy vysoké
  AnnotationPotreba zavádzania systémov riadenia kvality a princípy manažérstva kvality v školstve. Princíp orientácie na zákazníka. Princíp orientácie na procesy. Princíp rozhodujúcej úlohy vedenia školy v manažérstve kvality. Systémy manažérstva kvality na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach. Riadenie kvality podľa noriem radu ISO 9000. Audity realizované na PHF EU. Riadenie kvality podľa modelu CAF 2006.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01433-004, originál dokumentu