Number of the records: 1  

Simultánny model zárobkov a produktivita práce

 1. Title Simultánny model zárobkov a produktivita práce
  Author Rievajová Eva EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Co-authors Kavec Ján EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Source document Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. Roč. 6, č. mimoriadne číslo (2010), s. 451-456. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878
  NoteVEGA 1/0414/09. - Popis urobený: 28.10.2010. - Ako mimoriadne číslo časopisu je vydaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie" Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '10, Rajecké Teplice 4.-6. októbra 2010
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.101.6 - Produktivita práce. Pracovný výkon
  Keywords produktivita práce * faktory produktivity práce * meranie produktivity práce * výkony pracovné * zárobky * týždeň pracovný * zamestnanosť * modely ekonometrické * rovnice simultánne
  AnnotationVplyv produktivity práce a počtu odpracovaných hodín v týždni na výšku zárobkov. Odhad regresných koeficientov na základe zdrojových údajov získaných metódou najmenších štvorcov s pomocou ekonometrického programu. Využitie a porovnanie s tabuľkovými procesormi. Detekcia autokorelácie v jednotlivých vzťahoch.
  URL http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01430-003, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2010: mimoriadne číslo

Number of the records: 1